Orlické hory NET
Česká verze English
Kunvald
 
Kunvald těsně po válce, pohled už s hlavičkou ORBIS. (H)
Těsně po válce, pohled už s hlavičkou ORBIS. (H)

Mapa Kunvald - ves (450 m) v Žamberecké pahorkatině v údolí Horského potoka severně od Žamberka, připomínaná v roce 1363.

 

V r. 1457 zde byla bratrem Řehořem založena jednota bratrská (její první sídlo). V čp. 238, před nímž stojí pomník J. A. Komenského, býval sbor sbor českých bratří. Bratrská kovárna zanikla. Bratrská lípa u Divišova statku jako pozůstatek ze tří lip vysazených na tomto místě r. 1547 při prvém loučení českých bratří s vlastí. Je 47 m vysoká, 7 m obvod. Kostel sv. Jiří asi z r. 1606 nebo 1616, barokně přestavěný, uprostřed hřbitova.


www.kunvald.info - stránky Kunvaldu

Kunvald - 60. léta ?, (H)
Hospoda v Kunvaldu, období první republiky ?, (H)
Kunvald - 60. léta ?, (H) Hospoda v Kunvaldu, období první republiky ?, (H)

Pozdrav z Kunvaldu, období protektorátu, (H)

"...prosí se tímto o brzkou zprávu, jak se ráčej vynacházet. Čekáme ustavičně a ono pořád nic nejde. (...) Zde všechno v rychtyku. Srdečné pozdravy ode všech..."

Pozdrav z Kunvaldu, období protektorátu, (H)

 

 


Zpět - Back - Züruck