Orlické hory NET
Česká verze English
Luisino Údolí
 
Hájovna v Luisině Údolí

Hájovna v Luisině Údolí

Mapa Horská víska (876 m) pod Velkou Deštnou. Připomíná se roku 1828 jako dřevorubecká osada, patřící původně k obci Jedlová. Dnes chalupy slouží pro rekreaci a je zde hájovna. Za svůj název vděčí tehdejšímu vlastníku solnického panství Antonínu Slivkovi, rytíři ze Slivic, který osadu pojmenoval po své matce.

 

V údolí říčky Zdobnice směrem na Zdobnici se nacházely další osady - Anenská Huť a Kamenec (Rassdorf). Dostálův průvodce Orlickými horami z roku 1939 o Luisině Údolí a okolí hovoří takto: "Luisino Údolí (37N), malá osada, roztroušená podle nové silnice, nová restaurace, stará hospoda [...] Z Luisina údolí vede červená překrásným údolím horské bystřiny k Mapapile a k několika chalupám Anenské Huti. Starý mlýn je přeměněn v hostinec [...] dále se dostáváme do Rassdorfu (106 N, Kamenec), vsi s kapličkou, vklíněné do horského hřebene. Mlýn Haka je hostincem."

Dnes už byste Anenskou Huť hledali marně, do dnešních dnů se z ní nezachoval ani jeden dům. V lese utopeném Kamenci zůstalo z původních pětadvaceti chalup do dnešních dnů jen 6 stavení využívaných převážně pro dětský tábor. Na turistické mapě z počátku 60. let jsou ale Anenská Huť i Kamenec ještě zakresleny.

 

Křížek u silnice Deštné - Zdobnice Chalupa v Luisině Údolí Turistické značení

Křížek u silnice
Deštné - Zdobnice

Chalupa v Luisině Údolí

Turistické značení

 

 

  • Sklářství
  • Jak už sám název napovídá - Anenská Huť - byla tato oblast spjata se sklářstvím (viz také Orlickohorské sklárny). Majitel solnického panství Antonín Slivka ze Slivic zde vystavěl sklářskou huť, na pamět jeho sestry pojmenovanou Anenská huť. Sklárna, vybudovaná v místech staré karmelitánské hutě, byla uvedena do provozu posvěcením dne 24. září 1845. Při její výstavbě se našla staré sklenice na pití, výrobky sklárny pracující v Rassdorfu v XVIII. století. Anenská huť byla pronajímána různým pachtýřům, ale žádnému se nepodařilo zde zbohatnout. Povedlo se to až v šedesátých letech Edmundu Kadlíkovi, který však huť držel jen do roku 1880. Pak rozvázal nájemní smlouvu s majitelem solnického velkostatku, který dal Anenskou huť zbořit.

    Továrník Kadlík si mezitím postavil druhou huť v Zákoutí a pojmenoval ji - na rozdíl od té, kterou již měl propachtovanou - na Karolininu huť. Měl velký podnikatelský úspěch. Karolinina huť vyráběla rozličné sklářské zboží: bohatě zdobené vázy, rozmanité druhy sklenic, džbánů a lahví, skleněné šperky aj. Dříví brala huť z lesa později nazvaného "Gloshettapusch", který patřil k selskému statku čp. 84, a z vrchnostenských lesů z revíru Luisienthal. U myslivny v Luisině Údolí bylo skladiště dřeva, které bylo v zimě sváženo do Zákoutí. Po Kadlíkovi změnila továrna více majitelů. Roku 1908 vyhořela, byla opět uvedena do provozu, ale zakrátko, roku 1911 byla zrušena.

     

     

     

    Vlevo dole je Luisino Údolí, ostatní: Deštné, Šerlišský mlýn, Národní dům a hotel Praha;  pohlednice z 60. let ?, (H)    TIPY NA VÝLET:


    Putování z Anenské Hutě na vrch Kamenec - Sfinga je uprostřed Orlických hor (MF Dnes, 25.7.2002)

    Podzimní výlet na vrchol Orlických hor - z Deštného přes Velkou Deštnou do Sedloňova (MF Dnes, 4.10.2001)

    Vlevo dole je Luisino Údolí, ostatní:
    Deštné, Šerlišský mlýn, Národní
    dům a hotel Praha; pohlednice
    z 60. let ?, (H)

    Horská bystřina u Luisina údolí Podzim
    Hájovna v Luisině Údolí z Velké Deštné
    Hájovna v Luisině Údolí
    z Velké Deštné

    Horská bystřina
    u Luisina Údolí

    Podzim

     

     

  • Luisino Údolí na historických pohlednicích a fotografiích
  • Chalupy Luisina údolí Pohlednice dokládá, že stavení naproti hájovně dříve sloužilo jako hospoda Cesta z Kamence

    Chalupy Luisina Údolí

    Pohlednice dokládá, že stavení naproti hájovně dříve sloužilo jako hospoda

    Cesta z Kamence
    (ze Zdobnice)

    Rodinná idylka 60. léta?
      Rodinná idylka 60. léta?
    Za hájovnou se majestátně vypíná Velká Deštná s trigonometrickou věží Pohled na Luisino Údolí z Velké Deštné Pohled na Luisino Údolí z Velké Deštné
    Za hájovnou se majestátně vypíná Velká Deštná s trigonometrickou věží Pohled na Luisino Údolí z Velké Deštné

    Historické pohlednice a fotografie jsou ze sbírky pana Jiřího Vysokého. Snímky nejsou bohužel datovány - pokud by někdo mohl přispět podrobnějšími informacemi, pište prosím na adresu roman.zakopal@centrum.cz

    Další fotografie naleznete na stránce Dobové fotografie

     


    Zpět - Back - Züruck