Orlické hory NET
Česká verze English
Neratov
Nedatovaná fotografie.  (H)
Nedatovaná fotografie. (H)

Mapa Pohraniční malebná víska (635 m) probouzející se opět k životu při pravém břehu Divoké Orlice.

Roku 1550 se připomíná jako Bärenwald. Vznikla v souvislosti se založením sklárny na potoce Neratovci koncem 15. století. Už v průběhu 16. století byl na místě dnešní hřbitovní kaple postaven jednoduchý dřevěný kostelík.

Na počátku 60. let 17. století postupně vznikla tradice neratovských poutí a kostel svojí pověstí přitahoval poutníky ze širokého okolí. Podle zprávy sepsané o 80 let později nechal rokytnický farář Christov Florian Blasius Grick podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie, jíž byly přičítány četné zázraky. Do Neratova přicházeli lidé prosit Pannu Marii o pomoc. Tvrdili také, že místní pramen je léčivý. V Neratově později vznikly i malé lázně. Na začátku 18. století se prý v Neratově stalo ročně tři sta až čtyři sta zázraků, mezi něž se počítalo i náhlé uzdravení. Na hlavní pouť 15. srpna přicházelo několik tisíc lidí.

Chrám Nanebevzetí panny Marie
Rok 2002

Protože kostel zájmu tolika lidí nestačil, začal se v roce 1723 stavět nový, barokní chrám - kostel Nanebevzetí panny Marie, pravděpodobně podle plánů G. B. Alliprandiho. Je netradičně orientován severo-jižně, díky čemuž nejenže vznikla velmi působivá kompozice stavby nad údolím Divoké Orlice, ale zároveň v poledne na Boží hod vánoční dopadají sluneční paprsky přímo na svatostánek. Barokní chrám je 48 metrů dlouhý, 19 metrů široký a byl až 20 metrů vysoký.

Ke stavbě se váže pověst o nešťastném konci prvního stavitele - Carla Antoniho Reina (stavěl mj. i nedaleký kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici). V roce 1730 se zřítil z lešení a zlomil si vaz. Jeho duch prý začal v nedostavěném kostele strašit. Dílo dokončil 24. srpna 1733 stavitel kladské pevnosti Jakub Ondřej Carova a aby zabránil řečem mezi lidmi, že za oltářem chodí duch Carla Reina, nechal zazdít dveře, které byly v presbytáři původně proražené.

Kostel po druhé světové válce vyhořel. Požár zničil střechu, dřevěné schodiště, roztavil hodinový stroj a zvon. Opravy začaly již krátce po požáru. Komunistický režim však obnově kostela nepřál a v roce 1956 se práce kvůli nedostatku peněz zcela zastavily. V roce 1957 spadly promáčené klenby a kostel se stal hříčkou povětrnostních vlivů. Církevní objekt se dvakrát vyhnul demolici - v roce 1960 a v roce 1973. Tehdy jej zachránil požadavek památkářů, kteří nechali přemístit rokokové schodiště do parku na zámek Skalku. Později už na demolici nebyly peníze. V roce 1989 byl kostel zapsán na seznam státních kulturních památek a začaly práce na jeho záchraně. První pouť po desítkách let se konala 15. srpna 1990. Její účastníci se k bohoslužbě shromáždili ještě před kostelem, o rok později se už pouť konala uvnitř uklizeného chrámu.

 

Hřbitov pod kostelem
Mše svatá (pouť 2001) Dolní část Neratova
Hřbitov pod kostelem Mše svatá (pouť 2001) Dolní část Neratova

 

 

Přes Neratov vedla v minulosti důležitá stezka do Kladska. Z Rokytnice se do Kladska jezdilo přes místo, kde později vyrostl Hadinec, přes Vysoký Kořen dolů do Neratova, zde byl brod přes Divokou Orlici, dále pak směrem na Lichtenwalde (dnešní polská Poreba) k údolí Kladské Nisy. 29. července 1618 byla Orlice přetnuta 17 metrů dlouhým dřevěným mostem. V roce 1730 byl přestavěn na kamenný, na který byla zároveň umístěna socha sv. Jana Nepomuckého (po restauraci v roce 1932 se již na své místo nevrátila, stála na pozemku rychtářství. Po válce Češi zachovalou sochu odvezli.). Po roce 1945 byla kladská polovina mostu stržena. Česká polovina chátrala, ale stála až do 80.let. Ještě v roce 1996 stál střední pilíř. Na jaře 1997 nezůstalo z mostu vůbec nic. Rytiny z Neratova, zachycující mimo jiné i most, viz tato stránka.

 

Zvětšit
Horní Neratov

Chyského průvodce Hory Orlické z roku 1913 uvádí: " Ze všech hostinců nejlepší je Knoblichův při silnici pod kostelem." Ten však ještě téhož roku (1913) vyhořel; dobré prý byly i ostatní - Sagnerův a Kolbeův. Dnes už je skoro k neuvěření, že v Neratově v roce 1930 žilo 519 obyvatel v 130 domech, že zde byla pošta, telegraf a telefon...

 

"Severně od vsi leží "Sommerseite", jižně "Winterseite", protože na těch polích jsou žně o 14 dní později. " (Dostál, Orlické hory, 1939)

 

Dnes v Neratově naleznete obchod a Neratovskou hospodu (bývalý hotel Lilie; u autobusové zastávky, v dolní části Neratova, při silnici z Bartošovic do Orlického Záhoří).

 

V roce 1998 byla v nivě Divoké Orlice, mezi silnicí a řekou, jihovýchodně od Neratova, vyhlášena přírodní rezervace "Neratovské louky" Letecký pohled. Předmětem ochrany je typický biotop podmáčené louky v nivě Divoké Orlice, částečně extenzivně obdělávané, částečně zrašeliněné s chráněnými a ohroženými druhy rostlin (oměj pestrý, prstnatec listenatý, kamzičník rakouský, vemeník dvoulistý, upolín nejvyšší, starček potoční, řebříček bertrám aj.) a živočichů. Výměra rezervace činí 13,12 ha v nadmořské výšce od 585 do 604 m.

 

 

Sdružení Neratov

 

Od počátku 90. let působí v Neratově pod patronací faráře Josefa Suchára Sdružení Neratov (oficiálně založené 11. září 1992). Sdružení si dalo za úkol pečovat o osoby s lehkým mentálním postižením - projekt Domov, podporovat pěstounské rodiny a obnovit tradici poutního místa spolu s obnovením života v Neratově jako takovém. V pěstounských rodinách nyní (rok 2002) žije 16 dětí, z toho je 7 dětí v pěstounské péči. Sdružení pořádá každoročně poutní slavnosti, které trvají vždy od svátku Panny Marie Nanebevzaté do následující neděle. Ve spolupráci s rychnovským Okresním úřadem se podílí na záchranných pracích v neratovském kostele. Opravilo se průčelí, rekonstruovány byly věže včetně funkčních hodin s ciferníkem o průměru 3 metry a v roce 2006 byl kostel opětovně zastřešen (více viz níže)


Sdružení Neratov

Bartošovice v Orl. h. 84
517 61 Rokytnice v Orl. h.
tel: 494 599 157
fax: 494 599 008
mobil: 731 604 122
e-mail: sdruzeni@neratov.cz
www: www.neratov.cz

Farnost Neratov

Bartošovice v Orl. h. 83
517 61 Rokytnice v Orl. h.
tel: 494 599 218
e-mail: josef@neratov.cz

Foto Richard Zakopal

 

 

 

Odkazy, články z tisku:  

 
www.neratov.cz - nové stránky o Sdružení Neratov (zde pdf soubor o historii kostela)
www.neratov.de - německé stránky o Neratovu (dobové pohlednice zde)

 

 

Richard Neugebauer: Dějiny Bärnwaldu/Neratova

 

"Právě před jedním stoletím psal Eduard Alliger svou kroniku obce Bärnwald. Od té doby se udály převratnější procesy než během celých dějin obce v letech 1550 až 1900." Těmito slovy začíná kniha Richarda Neugebauera o historii Neratova mapující období rozkvětu i úpadku této vísky z druhé strany hor. S laskavým svolením autora elektronickou podobu  knihy připojuji. Zazipovaný dokument o velikosti 136 kB lze stáhnout zde.

 

 

Obnova chrámu Nanebevzetí panny Marie

 

Projekt libereckého SIALu
Projekt libereckého SIALu z roku 1993 (návrh R. Kousal, Z. Dřevěný)

V průběhu 90. let se objevilo několik projektů obnovy kostela - 1) chrám uvést do původního stavu - finančně nejnáročnější, 2) provést zastřešení klasickým krovem, 3) zastřešení obvodového zdiva mírně klenutou střechou s proskleným podkrovím a vnitřními ochozy pro vyhlídku, vlastní krov by tvořila soustava ocelových příhradových vazníků tzv.girlandové konstrukce, předpokládané náklady tohoto návrhu jsou 16,5 mil. Kč, návrh byl vyhotoven v libereckém ateliéru SIAL. Více informací viz článek MF Dnes z 10.10. 2002: Památkáři si sklo nepřejí a článek z téhož deníku z 21.2.2004: Kostel se jednou střechy dočká, věří v Neratově.

Nakonec zvítězila varianta klasické střechy s menší prosklenou částí pouze nad oltářem, přičemž z interiéru kostela bude vidět dřevěná konstrukce krovu. Osazení střechy proběhlo v roce 2006. Fotografie z průběhu rekonstrukce naleznete na této stránce a na stránkách Sdružení Neratov.

 

 

 

Chrám v průběhu času

Zvětšit
Původní interiér neratovského kostela,
nedatovaná fotografie (H)
Neratov před 2. sv. válkou, nedatovaná pohlednice (Z)
Neratov před 2. sv. válkou,
nedatovaná pohlednice (Z)
A takhle to uvnitř vypadalo
v roce 1998.
Zvětšit
Charakteristické konvexní průčelí s dvěma na koso postavenými věžemi, stav roce 1998.

Neratov v zimě 2005... ...pohled k oltáři. Neratov 22. října 2006
Neratov v zimě 2005... ...pohled k oltáři. 22. října 2006
(Foto Radka Holendová)

 

 

Neratov

Horní partie s výhledem na Bystřické hory
Roztroušené chalupy po stráních Silnice mezi Bartošovicemi a Záhořím
Horní partie s výhledem na Bystřické hory Roztroušené chalupy po stráních Silnice mezi Bartošovicemi a Záhořím
     

 

Neratovská pouť

Koncert Karla Diepolda
Atmosféra v chrámu o pouti 2001 Dagmar Andrtová (rok 2002)
Koncert Karla Diepolda
v podvečer akce "Žádná setkání nejsou náhodná" (2003)
Atmosféra v chrámu
o pouti 2001
Dagmar Andrtová (rok 2002)

 

Poutní slavnosti se pořádají každoročně od svátku Panny Marie Nanebevzetí (15.srpna) do následující neděle. Mše svaté jsou střídány koncerty vážné hudby, folku (každoroční koncert písničkáře Karla Diepolda a jeho hostů - v roce 2001 např. Radůza, v roce 2002 mimo jiné Dagmar Andrtová a Slávek Klecandr), nebo divadelním představením neratovských dětí.

Kromě poutí se v neratovském chrámu konají i jednorázové akce, jako například v sobotu 17.5.2003 "Žádná setkání nejsou náhodná" - akce věnovaná Evropské unii.


Čistě subjektivní dojmy ze srpnové poutě 2002, ale i z cesty do Neratova, naleznete zde.


Zpět - Back - Züruck