Orlické hory NET
Česká verze English
Olešnice v Orl.h.
 
Olešnice
Olešnice z cesty na Vrchmezí

Mapa Olešnice v Orl h. (Giesshübel) - letovisko a pohraniční obec v údolí Olešenky (580 - 620 m). Východiště do severní části Orlických hor. Poprvé se připomíná v břevnovském urbáři roku 1369.

Okolí obce je velmi členité. Vrchy na pohraničním hřebenu (Panský vrch, Ostružník, Stenka) poskytují rozhled hlavně do Polska na Duszniki a Levín. Na druhé straně je Olešnice obklopena masivem Vrchmezí.

Přechodný výskyt železné rudy na svazích Vrchmezí podpořil vzrůst obce v městečko (slévárna, hamry), jež bylo jmenováno asi v r. 1499. Dolování upadlo v 16. století a ovlivnilo i úpadek městečka.

 

Bývalá tkalcovna v údolí Olešenky
Radnice

Barokní radnice v horní části náměstí, dnes městský úřad, je z let 1707 až 1709. Olešnici vévodí barokní kostel sv. Maří Magdalény, původně středověká stavba se složitým stavebním vývojem, který byl v letech 1702 až 1704 barokně přestavěn Kašparem Klinkertem z Kladské Bystřice, který stavěl i nedaleký kostel v Sedloňově.

U školy je městský pranýř.

 

V městském úřadě je veřejnosti přístupný Utzův mechanický betlém ze 30. - 40. let (od pondělí do pátku od 8.30-15.30 a od května do září i v sobotu a neděli od 9.00-12.00. Možnost návštěvy mimo uvedenou návštěvní dobu po domluvě s průvodcem. Tel: 492 601 111, nebo 732 928 374). Betlém nebyl nikdy dokončen, nebot' jeho tvůrce, Josef Utz, místní tkadlák, tragicky zemřel roku 1944, dříve než stačil své dílo završit.

 

Čihalka v zimě roku 2001
Čihalka v zimě roku 2001

Asi 4 km proti proudu Olešenky, takřka na polských hranicích je horský hotel Čihalka (www.cihalka.cz) z roku 1869. Dříve to byla vyhlášená vinárna Šnapa (prý od lidového výrazu "der Schnaps", česky kořalička.) Na protějším svahu se nalézá lyžařský areál se snowparkem (www.vlekcihalka.cz).

 

 

 

 

 

Asi 60. léta, pohled na střed obce
Asi 60. léta, pohled na střed obce
s kostelem sv. Maří Magdalény,
v pozadí masiv Vrchmezí. (Z)

"Olešnice (Geisshübel) hledané letoviště pražských Němců. Má elektrické osvětlení, dost živý průmysl i domácí a dnes ovšem silnou českou menšinu. Z hotelů uveden již dům "U Jirků", kde bude každý turista spokojen dokonale. Tu jsme také již při zemské hranici a přece téměř jako doma, nebot' právě zde se ihned po převratu probudil k novému životu český živel, až do té chvíle těžce zkoušený."
( Tolik Chyského průvodce Hory Orlické z roku 1922).

 

 

 

Bývalá tkalcovna v údolí Olešenky
Bývalá tkalcovna v údolí Olešenky

Kromě hotelu Čihalka je v Olešnici ještě hotel Juráška, dále pak několik penzionů a chat (například Národní dům, Rozmarýnka, chata Klárovka). Na náměstí jsou dvě restaurace.

 

V roce 1994 byla východně od Olešnice při hranici s Polskem vyhlášena přírodní rezervace "Hořečky". Jedná se o ochranu přirozených květnatých luk s bohatou květenou, na nichž mj. roste kriticky ohrožený hořeček mnohotvárný český (Gentianella praecox subsp. bohemica). V roce 1994 zde byla poprvé v ČR nalezena samotářská včela Nomada moeschleri. Rozloha rezervace činí 0,57 ha v nadmořské výšce 820 - 832 m. Fotografie z PR Hořečky na této stránce.

 

V roce 2005 byla slavnostně otevřena 6 km dlouhá naučná stezka po lehkém opevnění. Na trase jsou k vidění čtyři lehké objekty vzor 36. Ze značené trasy lze pokračovat dále ke zrekonstruovaným pevnostním objektům: dvěma lehkým objektům vzor 37 a dvěma těžkým objektům NS-47 (Jaroslav) a NS-48 (U stodol) – pěchotní objekt tvrze Skutina, kde je součástí prohlídky návštěva podzemí.

Olešnice v Orl. h. - oficiální stránky obce

Sdružení pro Olešnici v Orlických horách - stránky občanského sdružení

vlekcihalka.cz - stránky lyžařského areálu na Čihalce, web kamera

skiolesnice.cz - stránky lyžařského areálu v dolní části Olešnice, web kamera

naucnastezka.olesnice.net - web naučné stezky po lehkém opevnění v okolí Olešnice

3athlon.com - fotografie z přírodní rezervace Hořečky

 

Gießhübel - rozsáhlá německá stránka

 

 

Hřbitov pod kostelem
Mariánský sloup Jedna z olešnických chalup
Náměstí v Olešnici a barokní kostel sv. Maří Magdalény Mariánský sloup Jedna z olešnických chalup

 


Zpět - Back - Züruck