Orlické hory NET
Česká verze English
Pastviny
 

Mapa Obec a letovisko (495 m). Připomíná se roku 1543. Původní osada založena pastevci žampašského panství.

 

Pastviny těsně před napuštěním v roce 1938, pod nově postaveným mostem je vidět bývalá škola. (1939, P)
Pastviny těsně před napuštěním v roce 1938, pod nově postaveným mostem je vidět bývalá škola. (1939, P)

V letech 1932-38 byla na Divoké Orlici vybudována vodní nádrž Pastviny nákladem 44 mil. Kč. Jezero je asi 7 km dlouhé, plocha 110 ha, objem nádrže 11 mil. metrů krychlových. Hráz je zděná, 43 m vysoká, 193 m dlouhá. Součástí přehrady je i hydroelektrárna. Účelem přehrady je výroba el. energie, regulace průtoku, ochrana před povodněmi a využití pro rekreaci. Asi 1 km pod hlavní hrází je vyrovnávací nádrž Nekoř ( zvaná "Malá přehrada v Uodolí" ) s 9,5 m vysokou a 40 m dlouhou hrází.

 

Přibližně v polovině cesty mezi hlavní hrází a Kláštercem nad Orlicí je místo zvané Kraví skok. Přes údolí Bublačku je zde postaven železný most, který původně stával přes řeku ve "starých Pastvinách". Z tohoto mostu prý do vody skočila kráva, aniž by utrpěla jakékoliv zranění. Do měsíce po tomto skoku porodila zcela zdravé tele.

 

 

Most přes Pastviny Starý železný most nad "Kravím skokem"
Most přes Pastviny Starý železný most nad
"Kravím skokem"

 

 

Obec Pastviny na serveru www.orlicko.cz

Záběry z vypuštěné přehrady na tomtéž serveru.

 


Údaje ze stránek Povodí Labe -
www.pla.cz:

Aktuální stav a průtok v nádrži Pastviny

Fotografie, technické údaje a nákresy vodního díla Pastviny

 

 

Regionální vyhledávač PASTVINY.CZ PASTVINY.CZ

 


Zpět - Back - Züruck