Orlické hory NET
Česká verze
Pěčín
 

Mapa Obec Pěčín leží na prahu Orlických hor v nadmořské výšce 500 - 560 m. První zmínka se objevuje roku 1318, v souvislosti s hradem Pěčín, který byl vybudován příslušníky rodu z Drnholce, kteří na přelomu 13. a 14. století prováděli kolonizaci území pod Orlickými horami.

Neobvyklý název obce lze odvodit od osobního jména Pěka (Pieka), které se často vyskytovalo zvláště ve 12. a 13. století a údajně se tak jmenoval i jeden z pánů rodu z Drnholce.

Dominantou Pěčína je barokní kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli, postavený v letech 1721 - 1729 na místě původního dřevěného kostelíka. V sousedství kostela stojí barokní márnice, fara a škola z roku 1886. Přestože prodělala školní budova několik rekonstrukcí, stavební styl zůstal zachován.

 

Kolorovaná pohlednice Pěčína
30. léta 20. století

Kolorovaná pohlednice Pěčína,
pravděpodobně přelom 19. a 20. století (H)

30. léta 20. století

 

V obci se nachází několik chalup s typickými znaky podhorské lidové architektury. Najdeme zde také domek, kde žil a tvořil zasloužilý umělec, sochař Leoš Kubíček. Ve svých dílech zachytil především těžkou práci na polích zdejšího drsného kraje. Častým námětem jeho tvorby byla též podorlická příroda. Vytvořil i řadu portrétů známých osobností našeho národa. Z jeho tvorby pochází i busta T. G. Masaryka, umístěná na pěčínském pomníku padlých ve druhé světové válce.

Dnes obec čítá okolo 500 obyvatel. Působí tu několik organizací (např. Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Svaz žen, Svaz zahrádkářů, atd.), které podporují kulturní život v obci.


Hrad Pěčín

Hrad byl postavený na skalnatém ostrohu nad levým břehem řeky Zdobnice, měl být vojenským a správním centrem. Vstup do hradu byl dvoudílný, obdélníkového tvaru, nacházel se na severovýchodní straně. Tuto severovýchodní část tvořilo čtyřboké předhradí oddělené od okolního terénu asi 13 metrů širokým příkopem. Hrad zanikl v roce 1318, kdy byl přepaden a vypálen z důvodu sporu mezi pražským kanovníkem Hroznatou, který panství organizoval, a ostatními příslušníky rodu z Drnholce. Z hradu zůstaly jen zbytky zdí a zčásti zasypaný příkop.


Hradiště v Suché

V lese Suchá (severovýchodně od obce) stávalo staroslovanské hradiště. Vlastní hrad stál na kopci vysokém 543 m, ohraničeném potokem. Ze všech stran jsou příkré svahy, jen od západu (od Pěčína) je volný přístup. Z hradu se bohužel dochovaly jen zbytky příkopu. Hrad samotný byl vybudován nejspíše ze dřeva za doby Slavníkovců.

Zánik hradu líčí pověst o osiřelé dceři po chudém rytíři Kunovi. Ta se zamilovala do královského panoše v Praze, který ji pro její chudobu odmítl. Rozhodla se nabýt majetku olupováním povozů, které jezdili stezkou pod hradem. Loupežím zabránil až Karel IV., který nechal hrad zbořiti a Kuna přitom uhořela.


Plačtivá skála

Při soutoku řek Zdobnice a Říčka (na katastru obce Pěčín) se nachází skalní útvar Plačtivá skála, která spolu s údolím byla vyhlášena významným krajinným prvkem. Jedná se o hluboký zářez se skalními výchozy krystalických břidlic, kamennými sutěmi a balvanovým řečištěm. Skála dostala podle vody ze skály vytékající – skála pláče – proto Plačtivá skála. V těchto místech se plánovala výstavba přehradní nádrže pro pitnou vodu.


Drážní buk

Drážní buk

Drážní buk

Vzrostlý buk lesní, státem chráněný strom, stojí u železniční trati mezi Pěčínem a Rokytnicí. Jde o letitý buk (stáří se odhaduje na 300 let), kvůli kterému byla v době stavby železnice (r. 1905) odkloněna trať od původního plánu. Obvod kmene činí 655 cm, výška 22 m.

 

 

 

www.pecin.cz - oficiální stránky Pěčína

 

 

 

 

Pěčín na prvorepublikové pohlednici (H) Kamenný most přes řeku Zdobnici Malebné zákoutí v Pěčíně
Pěčín na prvorepublikové pohlednici (H) Kamenný most přes řeku Zdobnici
(u Serbouskova mlýna), vybudovaný
v roce 1906 spolu se silnicí z Pěčína
na Přím (dále na Javornici a Rychnov). Fotografie z 50. let 20. stol.
Malebné zákoutí v Pěčíně

Chalupy v Pěčíně
Chalupy v Pěčíně

 

 

 


Pozn.: text této stránky zpracovala paní
Zuzana Soběslavová. Jí také patří dík za neoznačené dobové pohlednice a fotografii chalup v Pěčíně.


Zpět - Back - Züruck