Orlické hory NET
Česká verze English
Rokytnice v Orl.h.
 
Přelom 20. a 30. let ? (H)
Přelom 20. a 30. let ? (H)

Mapa Město (580 m) založené ve 13. století. Pravděpodobně okolo roku 1260 vznikla Rokytnice jako uhlířská osada, založená pány z Rychnova. Roku 1627 ji kupuje apelační rada na Pražském hradě Jan Mikuláš, svobodný pán z Nostitz. Nostitzové, kteří na konci 17. století získávají hraběcí titul, drží Rokytnici až do roku 1928, kdy rokytnická větev Nostitzů zaniká. Další rozvoj města nastal otevřením železniční trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách.

 

Roubené chalupy na náměstí, pravděpodobně 30. léta, (H)
Roubené chalupy na náměstí, pravděpodobně 30. léta, (H)

Na náměstí je zachována řada roubených chalup s podloubím. Empírová kašna je z 19. století. Barokní farní kostel Všech Svatých v rohu náměstí je z let 1679 - 84. Renesanční čtyřkřídlý jednopatrový zámek, postaven v letech 1548 - 53 na místě tvrze, později barokně upravován. V současné době je účelově využit. Bývalý zámecký (nyní hřbitovní) gotickorenesanční kostel N. Trojice postaven roku 1600 jako protenstantská modlitebna. Později rozšiřován a zbarokizován.

 

"Rokytnice (Rokitnitz) na jazykové hranici.......náleží k městům, pro jejichž české menšiny přinesl 28. říjen osvobození. 334 Čechů, 724 Němců. Je starobylého původu. .... Cesta od nádraží přivede v několika minutách do nehlučného malebného interieuru náměstí s protireformační pěknou mariánskou statuí, kašnou a několika krásnými dřěvěnými domky s podsíněmi, jsouc uzavřeno na jv. straně průčelím barokního chrámu a na sz. stavbou zámku Nostic - Rieneků." (Chyského průvodce Hory Orlické z roku 1922)

 

 

www.rokytnice.cz, součástí webu je i on-line kamera z náměstí TGM

Rokytnice na serveru orlickehory.cz

Outdoor sport - vlek Farák

 

Rokytnice vylepšila lyžařský vlek - přepis článku z MF Dnes, 4.2.2004

 

 

Rokytnice za císařpána

Pravděpodobně rok 1911. (H)
Nejspíš před rokem 1914, ale kdy přesně? (H)

Pravděpodobně rok 1911. (H)

Nejspíš před rokem 1914, ale kdy přesně? (H)

Rokytnice mezi válkami

Dolní část náměstí. (H)
Horní část náměstí s kostelem Všech Svatých a s dnes již neexistující budovou hostince Schwarzer Adler. Budova s podloubím, od kostela vpravo, je pension Sonnenhof, resp. jeho část. (H)
Dolní část náměstí. (H)
Horní část náměstí s kostelem Všech Svatých a s dnes již neexistující budovou hostince Schwarzer Adler. Budova s podloubím, od kostela vpravo, je pension Sonnenhof, resp. jeho část. (H)
Pension Sonnenhof, pohled od koupaliště. (H)
Celkový pohled na rokytnické náměstí, vepředu kostel Všech Svatých, v pozadí kostel N. Trojice. (H)
Pension Sonnenhof, pohled od koupaliště. (H) Celkový pohled na rokytnické náměstí, vepředu kostel Všech Svatých, v pozadí kostel N. Trojice. (H)
Stavba převlékáren na koupališti existovala do 80. let. (H)
Pohled přes koupaliště a nádraží na kasárna. (H)
Stavba převlékáren na koupališti existovala do 80. let. (H) Pohled přes koupaliště a nádraží na kasárna. (H)


Rokytnice poválečná

Pohlednice odeslaná v roce 1947. Budova nalevo je hotel Eduard. (H)
50. léta?? Ze Schwarzer Adler se stala Česká Beseda, z pensionu Sonnenhof hotel Markrabí. (H)
Pohlednice odeslaná v roce 1947. Budova nalevo je hotel Eduard. (H) 50. léta?? Ze Schwarzer Adler se stala Česká Beseda, z pensionu Sonnenhof hotel Markrabí. (H)
Pohled z kostelní věže. (H)
Pohled z kostelní věže. (H)

 

Současnost

Do dnešních dnů dochované roubené chalupy s podloubím na náměstí, 1999.
Kostel Všech Svatých, 1998.
Do dnešních dnů dochované roubené chalupy s podloubím na náměstí, 1999. Kostel Všech Svatých, 1998.

 


Zpět - Back - Züruck