Orlické hory NET
Česká verze English
Zdobnice
 
Chalupy u cesty do Říček

Chalupy u cesty do Říček

Mapa Zdobnice, původně Velká Zdobnice (Gross Stiebnitz), je horská ves a rekreační středisko (605 m) v údolí říčky Zdobnice pod svahy Zakletého a Tetřevce. S podhůřím je spojeno silnicí z Rychnova nad Kněžnou. Horskou silničkou pak i přes Luisino Údolí s Deštným a přes Pustiny s Říčkami. Současné katastrální území zahrnuje bývalé obce Kunčina Ves, Kačerov, Souvlastní, Malou a Velkou Zdobnici a Zdobnickou Seč (původně zvanou Šajtava).

 

První písemné zmínky se datují od roku 1550. V roce 1575 prodal panství císař Rudolf I. včetně obce Zdobnice. Tato byla přidělena mincovnímu úřadu v Kutných Horách. Počátkem 16. století byli do této oblasti povoláni horníci - výdřevníci, kteří zde káceli lesy a dřevo plavili až do Kutných Hor. Kolem roku 1630 bylo ukončeno kácení lesů a horníci začali osídlovat odlesněné svahy kolem říčky Zdobnice. Z původního názvu Stobnitz, později Stiebnitz vzniká Zdobnice, která je rozdělena na Malou a Velkou. V roce 1703 se Zdobnice stává majetkem hraběte Norberta z Kolowrat. Před druhou světovou válkou žilo na dnešním katastrálním území obce 2 348 obyvatel, převážně německé národnosti. Po vysídlení počet trvale žijících obyvatel klesal. Dnes v obci žije trvale 151 obyvatel (převzato ze stránek obce).

 

Kostel Dobrého Pastýře

Kostel Dobrého Pastýře

Kamenný most přes Zdobnici je pozdně barokní, sochy jsou z 18. století. Barokní kostel Dobrého Pastýře je z roku 1788. Kaple sv. Anny je z roku 1787, v roce 2001 byla nově opravena a vysvěcena. "Kaplička byla kromě střechy v zoufalém stavu. Mohli jsme ji opravit díky finanční sbírce, která vynesla 165 tisíc korun," uvedl starosta Bohumil Trpišovský (MF Dnes, 21.06.2001).

 

Vsí protéká stejnojmenná řeka - Zdobnice - pramenící pod Maruší. Vlévá se u Doudleb nad Orlicí do Divoké Orlice. Na svém toku vytváří romantická údolí mimo jiné v oblasti Pěčína, Slatiny a Rybné nad Zdobnicí. Jejím největším přítokem je Říčka pod Plačtivou skálou ve výšce 436 m. Až pod Pěčín jde údolím řeky železniční trať z Doudleb do Rokytnice.


"Přes Bílou horu, na které se nebojovalo" - článek z MF Dnes, který Vás ze Zdobnice provede přes Bílou horu (Smyk) do Říček.

 


Stránky obce
Ski centrum Zdobnice

 

 

Zdobnice v období první republiky, (H)
Krajina kolem Zdobnice v pozadí s hřebeny Orlických hor.
Zdobnice v období první republiky, (H)

Krajina kolem Zdobnice v pozadí s hřebeny Orlických hor.


Zpět - Back - Züruck