Úvod

Střípky Orl. hor

Horopis, vodopis...
CHKO

Lesy Orlických hor

Mapy

Fotogalerie

Proměny v čase

Dobové fotografie

Pověsti, pohádky Orl.hor

Kostely Orl. hor

Opevnění Orl. hor

Rozhledny Orl. hor

Lokálky Podorlicka

Orlickohorské sklo

Ubytování

Tipy na výlet, cyklotrasy

Zima v Orl. horách

Trocha čísel...

Ze starých průvodců

Kniha návštěv

Infocentra, odkazy, literaturaVyhledávadlo


(výrazy zadávejte s diakritikou)

Česká verzeEnglish Pohraniční vojenské opevnění z r. 1938

Ve druhé polovině třicátých let se pod vlivem hrozícího nebezpečí ze strany Německa začala budovat pevnostní linie po celé délce hraničního hřbetu Orlických hor. Tato pevnostní linie měla být součástí opevnění státní hranice nejvíce ohroženého úseku od Bohumína po Krkonoše. První pevnůstky se v pohraničí začaly objevovat v roce 1936, veškeré stavební aktivity pak ustaly po podepsání Mnichovské dohody v září 1938.

 

V oblasti Orlických hor sestupuje pevnostní pásmo od tvrze Bouda (v hřebeni Suchého vrchu) po svahu úbočí na Mladkov, přechází údolí Tiché Orlice k jižnímu okraji obce Petrovičky (dříve Německé Petrovice), stoupá ke kopci Adam, kde Dělostřelecký srub Haničkybyla vybudována tvrz stejného jména (významná pozice územní a taktická, veřejnosti nepřístupná, je v držení armády ČR). Odtud pevnostní linie pokračuje na soutěsku Zemská brána v údolí Divoké Orlice a dále Žamberskými lesy k plochému horskému sedlu na Panském Poli, kde prochází silnice z Rokytnice v Orlických horách do Bartošovic. Zde byla vybudována další tvrz - Hanička. Od ní linie stoupá na Anenský vrch, odkud pokračuje na Komáří vrch, kde jsou poslední dokončené objekty těžkého opevnění. Úsek mezi Komářím vrchem a Polomem nebyl dobudován (ani rozestavěn), linie jdoucí po hlavním hřebeni Orlických hor je tvořena pouze lehkým opevněním. Mezi Velkou a Malou Deštnou opouští hlavní hřeben pro blízkost státní hranice a dále sleduje nižší hřeben za Šerlišským potokem. Přes Sedloňovský vrch sestupuje k obci Polom, kde navazuje na opevnění náchodské oblasti a tvrz Skutinu, uzavírající přístup z Německa na Olešnici a Nové Město nad Metují.

 
 Kralicko (K-21 až K-53b) = Rokytnicko (R-54 až R-91) = Náchodsko (N-1 až N-52a)

Podrobný přehled objektů jednotlivých úseků, zpracovaný podle Lexikonu těžkých objektů (Stehlík,E. a kol, Dvůr Králové, 2001) a Československé zdi (Ráboň M. a kol., Brno, 1993). U vybraných objektů fotografie. Připojeny zjednodušené výškové profily úseků.Pěchotní srub K-S-36 ve svahu nad Mladkovem Pěchotní srub R-S-84 na vrcholu Anenského vrchu

 


Ve srovnání s jinými hraničními úseky bylo území Orlických hor s výstavbou nejdále. Byly osazeny takřka všechny pancéřové zvony (vyjímkou byl Adam).  Obranná opatření si vyžádala poměrně značné zásahy do přírody Orlických hor. Byly nově budovány i příjezdové komunikace až na hřeben hor, které ještě dnes jsou známy pod názvem "bunkrovky". S některými objekty se lze setkat při turisticky značených trasách. Většina je jich však ukryta v terénu mimo používané značené cesty.

Linie lehkého opevnění, tvořená z objektů LO vzor 37, takzvaných řopíků, je takřka celistvá v celém popisovaném úseku (až na vyjímky, jako je například okolí Velké Deštné). Na mnoha místech je tvořena několika sledy za sebou.

Na několika málo místech jsou k vidění i objekty vz. 36, například u Čiháku.

Pěchotní srub R-S - 74 "Na Holém" u Panského pole Linie těžkého opevnění, tvořená samostatnými pěchotními sruby, byla po stavební stránce zcela dokončená od Boudy až po Komáří vrch, kde končí dělostřeleckou pozorovatelnou R-S-91 pro Haničku. Úsek mezi Komářím vrchem a Polomem nad Sedloňovem se měl začít budovat až v roce 1939. Na Polomu začíná linie pěchotním srubem N-S-43 a pokračuje přes pevnost Skutina směrem na další tvrz - Dobrošov. Zatímco kralický a rokytnický úsek byl takřka dokončen, na náchodsku se teprve stavba rozbíhala a ne všechny objekty se podařilo do září roku 1938 vybetonovat.

Svážnice na pevnosti Bouda (Fotografie - Martin Ráboň) LO vz. 37 v Žamberských lesích Nedokončené podzemní prostory na Dobrošově

 

Veřejnosti přístupná muzea čs. opevnění

Opevnění v Orlických horách a jejich bezprostředním okolí lze považovat za určitý fenomén. Ať už co do rozsahu a dokončenosti pevnostní linie, tak i co do počtu přístupných objektů v této oblasti. Asi nejznámější jsou dělostřelecké tvrze - z pěti veřejnosti přístupných tvrzí v České republice naleznete čtyři právě v oblasti Orlických hor.

Následuje stručný přehled zpřístupněných pevnostních objektů. Kontaktní údaje a provozní doby pochází z léta 2006.


TVRZE

 • Pevnost BOUDA
 • Hlavní chodba na pevnosti Bouda (Fotografie - Martin Ráboň)

  Takřka v původním stavu dochovaná tvrz u Suchého vrchu. Je přístupné prakticky celé podzemí, vchodový objekt, objekt pro dělovou otočnou věž aj.

  Provozní doba - od května do září denně, v říjnu pouze SO, NE; vstupy do podzemí: v celou hodinu od 11.00 do 16.00 hod, v květnu, červnu, září a říjnu jen v 11.00, 13.00 a 15.00 hod.

  Přístup - po červené turistické značce ze Suchého vrchu (3 km), po zelené turistické značce z Těchonína (5 km), po modré značce z Lichkova (6 km), po žluté značce z Mladkova (7 km). Přístup k muzeu je možný pouze pěšky nebo na kole. Pro motocykly a automobily platí trvalý zákaz vjezdu.

  Kontakt - v průběhu sezóny je na tvrzi trvale přítomen správce (telefon 777 647 114, v případě nepřítomnosti je možné využít i záznamovou schránku).

  www.boudamuseum.com

   

   

   
 • Pevnost HANIČKA
 • Pancéřové věže na Haničce

  Tvrz u Rokytnice v Orl. h. Na konci 60. let přístupná pro veřejnost, od roku 1975 zde probíhala adaptace na protiatomový kryt v rámci akce "KAHAN", v roce 1995 byla Hanička opět zpřístupněna. Prohlídka podzemních prostor (vybavení protiatomového krytu), na povrchu je ojedinělý soubor dochovaných pancéřových prvků. Před vstupním objektem (správní budovou) expozice bojové techniky.

  Provozní doba - květen, červen, září, říjen: v SO od 9.30 do 15.00 hod, v NE a svátky od 9.30 do 14.00 hod. V červnu každý den mimo PO od 11.00 do 14.00 hod. V červenci a srpnu denně kromě PO od 9.30 do 17.00 hod.

  Přístup - z odstavného parkoviště u silnice Rokytnice v O.h - Bartošovice v osadě Hanička. Poté zhruba 2 kilometry lesem po červené turistické značce ve směru Anenský vrch.

  Kontakt - tel. 491 616 998, 736 752 218 (vedoucí muzea); e-mail: tvrzhanicka@seznam.cz

  www.hanicka.cz

   

   
 • Pevnost SKUTINA
 • Nedokončená tvrz u osady Sněžné. Přístupný jeden ze dvou dokončených pěchotních srubů N-S 48 "U Stodol" a malá část podzemí.

  Provozní doba - od května do října v sobotu a neděli od 10.00 do 16.00 hod.

  Přístup - objekt leží poblíž silnice z obce Sněžné směrem ke křižovatce se silnicí č.310 (Olešnice v O.h. - Sedloňov)

  Kontakt - Josef Balcar, Křovice 5, 518 01 Dobruška, tel: 603 521 468

  www.bunkry.cz/opevneni/68.htm

   

   

   
 • Pevnost DOBROŠOV
 • Pancéřové věže na Haničce

  Veřejnosti je zpřístupněn dělostřelecký srub N-S 75 "Zelený", pěchotní srub N-S 72 "Můstek" a část přilehlého podzemí (muniční skladiště, kasárna). O státních svátcích nebo jiných mimořádných příležitostech je otevřen i pěchotní srub N-S 73 "Jeřáb". V okolí Dobrošova je vybudována naučná stezka.

  Provozní doba - od května do září ÚT - NE od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 18.00 hodin, v dubnu a říjnu pouze SO, NE a o svátcích od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00 hodin.

  Přístup - areál muzea se nachází nad stejnojmennou obcí u silnice Náchod - Nový Hrádek stejně jako prostorné parkoviště, asi 7 km od Náchoda. V obci je autobusová zastávka (linka číslo 640061 Náchod - Nový Hrádek). Přístup je možný i pěšky po červené turistické značce od nádraží ČD v Náchodě (3,5 km).

  Kontakt - muzeum spravuje Okresní muzeum v Náchodě. V sezóně tel. 491 426 047, mimo sezónu 491 423 248.

  Virtuální procházka pevností Dobrošov
  Stránky Regionálního muzea Náchod
  www.bunkry.cz/opevneni.asp?id=67

   

   

   


  SAMOSTATNÉ PĚCHOTNÍ SRUBY
 • Pěchotní srub K-S 32 "NA RŮŽKU"
 • Vojenské muzeum Lichkov vzniká ve dvou samostatných pěchotních srubech K-S 32 a K-S 31. V současné době je pro veřejnost přístupný objekt K-S 32 "Na růžku"

  Provozní doba - nepravidelně - přesné termíny na www.forteg.cz

  Přístup - objekty se nacházejí po pravé straně silnice mezi Mladkovem a Lichkovem


  www.forteg.cz

   

   
 • Pěchotní srub K-S 37 "ROZHLEDNA"
 • Pancéřové věže na Haničce

  Oboustranný třízvonový samostatný pěchotní srub, výškově lomený, se zachovanými střílnami pro sólo těžké kulomety (zbraň D). Rekonstruován KVH Vrch Adam.

  Provozní doba & kontakt - nepravidelně: "V roce 2004 nebude na objektu stanovena žádná pevná otevírací doba. K tomuto opatření bylo nutno přistoupit především proto, aby mohl být interiér upraven odpovídajícím způsobem pro zkvalitnění prohlídky. Návštěva je možná vždy za přítomnosti osádky. Omlouváme se a doufáme, že toto opatření bude přijato s pochopením." Další informace na kontaktech provozovatele: Pavel Minář, Řadová 912, Žamberk tel.: 465 614 909, 603 177 364, 602 887 805; E-mail: Další informace na kontaktech provozovatele: Pavel Minář, Řadová 912, Žamberk tel.: 465 614 909, 603 177 364, 602 887 805; E-mail: Rozhledna@seznam.cz

  Přístup - objekt se nachází na východním svahu od tvrze Adam. Přístup autem je po silnici z obce Mladkov směrem na obec Petrovičky (chata Pod Adamem), odtud pěšky do prudkého svahu podél lyžařského vleku (okolo K 36), objekt se nachází nedaleko jeho horní stanice. Druhá možnost je projetí Petrovičkami až k přechodu turistické stezky do Polska a odtud pěšky po vojenské komunikaci na trasu červené turistické značky s odbočením vlevo. Další přístup je z prostoru Kašparovy chaty po červené turistické značce směrem na Vlčkovice. Upozornění: příjezd vozidly po vojenské komunikace je přísně zakázán.

   

   

   
 • Pěchotní srub R-S 72 "NÍZKÁ"
 • Rekonstruovaný arábek se střílnou pro 9 cm minomet na Jiráskově horské cestě v Žamberských lesích.

  Provozní doba - nepravidelně - bližší informace na r72.opevneni.cz

  Přístup - asi 500 m po asfaltové lesní silnici z parkoviště na Panském Poli (u silnice Rokytnice v O.h - Bartošovice) po červené turistické značce směrem na Zemskou bránu.

  Kontakt - spolekr72@seznam.cz


  r72.opevneni.cz

   


   
 • Pěchotní srub R-S 87 "PRŮSEK"
 • R-S 87 Průsek

  Zachovaný rábek s původním zvonem a střílnou pro 9 cm minomet na Jiráskově horské cestě kilometr od Mezivrší pod Komářím vrchem..

  Provozní doba - v letní sezóně (květen až září) v případě příznivého počasí o víkendech přibližně od 10:00 do 16:00 hodin

  Přístup - asi 1 km po hřebenovce z parkoviště na Mezivrší směrem na Anenský vrch. Srub je v těsném sousedství turistické červené značky.

  Kontakt - na telefonu +420 605 590 861 a nebo e-mailu gazik@quick.cz

   

   

   

   
 • Pěchotní srub N-S 47 "JAROSLAV"
 • Oboustranný pěchotní srub ve III. stupni odolnosti, bezprostřední soused pevnosti Skutina. Objekt se nachází nedaleko silnice mezi Olešnicí v Orlických horách a Sedloňovem a od hlavní cesty je značen značkami.

  Provozní doba & kontakt - Objekt provozuje KLUB Přátel opevnění na Náchodsku a je přístupný každý víkend od 1. května do 31. srpna, vždy v sobotu a v neděli od 10 do 16 hod, mimo tuto dobu jen příležitostně.
  Tel.: 606 330 083, 606 909 028.


  ns-47.unas.cz

   

   

   

 • Pěchotní srub N-S 82 "BŘEZINKA"
 • Březinka

  Jeden z nejlépe zrekonstruovaných objektů těžkého opevnění u nás, bez nadsázky legenda muzeí čs. opevnění. Celý objekt je uveden do podoby z roku 1938. Vytržené zvony nahradily makety, které dobře napodobují původní pancíře. Uvnitř objektu jsou kompletně vybaveny dvě střelecká místnosti včetně výzbroje (TK, LK), strojovna, filtrovna, ubikace, kanceláře i sociální zařízení. Unikátem je původní protitankový kanón (zbraň L1). V roce 2000 byl veřejnosti zpřístupněn také sousední pěchotní srub N-S 81 "Lom", do kterého se přesunuly expozice a zázemí provozovatelů.

  Provozní doba - celoročně každou sobotu a o státních svátcích vždy od 10.00 do 18.00 hodin. Od května do října bývá zpravidla otevřeno i v neděli, v červenci a srpnu pak denně od 10.00 do 18.00 hodin.

  Přístup - objekt se nachází nad Bělovsí u Náchoda, asi 15 minut chůze po zelené turistické značce od hotelu Bonato. Přístup je možný též z Dobrošova přes osadu Polsko také po zelené značce (cca 1,5 km).

  Kontakt - tel: 731 886 069, 603 776 961, e-mail:museum@brezinka.cz

  www.brezinka.cz

   

   

   

   

  LEHKÉ OPEVNĚNÍ
 • Lehký objekt vz. 37 u Sněžného
 • Kompletně vybavený a vyzbrojený objekt lehkého opevnění vz. 37 typ A.

  Provozní doba - po celý rok každou první sobotu v měsíci od 11.00. do 16.00. V zimním období (prosinec - březen) jsou prohlídky s ohledem na obtížnou přístupnost bez záruky, doporučujeme se o otevření objektu předem informovat.

  Přístup - u silnice Sněžné - Polom nedaleko Nového Hrádku. Od hotelu Horalka ve Sněžném po silnici k osadě Polom. Objekt stojí na okraji lesa asi 100 metrů vlevo od hlavní cesty.

  Kontakt - Martin Pištora, Nad Stadionem 1317, 549 01 Nové Město nad Metují, tel: 491 471 657; Michal Soukup, tel: 491 471 424

   

   

 • Naučná stezka lehkého opevnění v okolí Olešnice v Orl. h.
 • Okružní naučná stezka, začátek a konec na náměstí v Olešnici v O.h.

  Délka: 6 km

  Počet zastavení: 4 + 1

  Trasa: kolem 4 lehkých objektů vzor 36, možnost odbočit k dalším v okolí

  Slavnostní otevření: 16.4.2005

   

  naucnastezka.olesnice.net

   

   
  Informační centrum čs. opevnění v Králíkách

   

  Na jaře roku 2001 vzniklo v Králíkách při Vojenském muzeu Králíky (VMK) Informační centrum čs. opevnění s celorepublikovou působností.

  Zájemcům o návštěvu některého z muzeí, nebo některé z pořádaných akcí, podá potřebné aktuální informace. Na kontaktech (viz dole) dostanou zájemci informace o provozní době, konkrétní kontakty na provozovatele, informace o přístupových trasách a provozní době jednotlivých muzeí a památníků (nejen v Králické pevnostní oblasti) a také případné aktuality a údaje o pořádaných akcích na opevnění (výstavy, ukázky boje a pod.)

  Pro návštěvníky Králické pevnostní oblasti IC ČS. OPEVNĚNÍ zprostředkovává také základní informace o službách v Králíkách i okolních obcích a rovněž o dalších „nepevnostních“ turistických cílech a zajímavostech v jejich blízkém i vzdálenějším okolí.


  Kontakty:

  Adresa: Vojenské muzeum Králíky, Prostřední Lipka 1, Králíky, 561 69; telefony do VMK a IC. ČS. OPEVNĚNÍ: 465 632 466; 604 407 901; správcem VMK je pan Jindřich Večeř. E-mail: muzeum@armyfort.com

  Internetové stránky s dalšími informacemi a aktuálními údaji o muzeích a památnících čs. opevnění z let 1935–1938: www.armyfort.com

   

   

  Odkazy

  www.bunkry.cz

  www.vojenstvi.cz

  GPS databáze objektů TO (www.opevneni.cz)

  Fotografie čs. opevnění od Jiřího Šotoly

  www.řopíky.net

   

   

  Literatura

  Aron L. a kol. (Náchod, 1990): Československé opevnění 1935 - 1938

  Holub O. (Hradec Králové, 1983): 35. hraniční oblast

  Ráboň M. a kol. (Brno, 1993): Československá zed'

  Ráboň M. a kol. (Brno, 1996): Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936 - 1938

  Stehlík E. (Dvůr Králové, 1992): Lexikon tvrzí československého opevnění

  Stehlík E. a kol.(Dvůr Králové, 2001): Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935 - 38


  Jsou uvedeny pouze stěžejní publikace, další informace viz www odkazy.

   

   

  ZAJÍMAVÁ MÍSTA:

  Anenský vrch

  Bartošovice v O.h.

  Bukačka

  Czarne bagno

  Černý důl

  Čertův důl

  Čihák

  Deštné

  Dobrošov

  Hadinec

  Hanička

  Jelení lázeň

  Kačerov

  Kamenec

  Komáří vrch

  Kunštátská kaple

  Kunvald

  Luisino Údolí

  Nebeská Rybná

  Neratov

  Olešnice v O.h.

  Orlice - Divoká, Tichá

  Orlické Záhoří

  Pastviny

  Pěčín

  Rokytnice v O.h.

  Říčky

  Sedloňov

  Sedloňovský černý kříž

  Suchý vrch

  Šerlich

  Šerlišský mlýn

  Velká Deštná

  Vrchmezí

  Vrchní Orlice

  Zdobnice

  Zemská brána

   

  Jiráskova horská
  cesta

  © 2001 - 2006 www.orlickehory.net

     
  Zpět na úvod