Orlické hory
... opevnění

Přehled objektů těžkého opevnění - Kralicko

 

Tvrz Bouda (K-Ba-S-21 až K-Ba-S-24)

 

Pevnost Bouda je se svými pěti objekty nejmenší tvrzí čsl. opevnění s nejméně početným tvrzovým dělostřelectvem. Patří mezi stavebně dokončené. Vybudována byla na stejnojmenném vrcholu Bouda 845 m n. m. v těžce přístupném terénu na sestupném hřebenu ze Suchého vrchu. Stavbu prováděla pražská firma Ing. Zdenka Kruliše, a to od září 1936 do září 1938. Do tohoto data nebyly instalovány hlavní zbraně, tj. 10 cm houfnice, včetně dělové otočné věže, ve které měly být umístěny. Také práce na technickém vybavení v podzemí se teprve rozbíhaly.

Zajímavostí je snižovací šachta - hlavní chodba totiž postupně projde pod celým hřebenem na svah nad Boříkovicemi. Snižovací šachta zajistila dostatečné nadloží přístupovým chodbám k K-S-21 Kazi a K-S-23 Teta. V horní stanici výtahu vyrovnávacího schodiště je nouzový výlez.

Zvláštně je řešen pěchotní srub K-S-24 Libuše. Vchod do objektu je podobný jako u samostatných pěchotních srubů, což je u tvrzového objektu ojediněle používaná varianta.

Pancéřové věže byly osazeny v létě 1938, za okupace vytrženy, v 50. letech byly zbylé odebrány n.p. Kovošrot. Na přelomu let 1949 a 1950 byla provedena rekonstrukce vchodového objektu - jeho silně poškozená čelní stěna a zvonové šachty, včetně části stropu, byly odborně odstřeleny a podle původní dokumentace přesně znovu vybetonovány. Na začátku 50. let probíhaly také práce v podzemí - mělo vzniknout 11 nových sálů pro potřeby MNO, pro nedostatek financí nebyla tato přestavba nikdy dokončena.

Tvrz je od roku 1990 veřejnosti přístupná.

 

 

 

Tvrz Bouda Provozní doba muzea
Bouda na internetu - www.boudamuseum.com

 

 

Označení Typ Název Odolnost Zbraně vlevo Zbraně vpravo Pancéřové věže Datum betonáže Nadm. výška Pozn.   (vysvětlivky zkratek)
K-Ba-S-21 TSO Kazi IV - M,M KM,ZN VIII.1937 795 m zachovány střílny a panc.dveře nouz. východu
K-Ba-S-22 DOV Horymír IV - - RO,ZN XI-XII.1937 809 m větrací zvony vytrženy
K-Ba-S-22a VO Krok IV N D ZN,ZN X.1937 790 m se svážnicí, po válce odstřelen a znovu vybetonován
K-Ba-S-23 TSJ Teta IV - - KM,ZP,ZN VIII.1937 797 m nemá zbraně pod betonem,děl. poz. zvon neosazen (nově určen pro N-S-72), interier zachován
K-Ba-S-24 TSO Libuše IV M,M - ZN,KM,ZN VII.1937 825 m nouzový východ řešen jako normální vchod, poškozen výbuchem nálože a posunut, střílny zachovány

 

 

Úsek K-S-25 až K-S-38

 

Linie objektů sestupuje lesem po svahu úbočí Vysokého kamene na Mladkov, přechází údolí Tiché Orlice k jižnímu okraji obce Petrovičky (dříve Německé Petrovice) a stoupá na vrch Adam ke stejnojmenné tvrzi. Všechny zvony vytrženy. Pod tvrzí Bouda objekty se zachovanými D střílnami, taktéž K-S-37. Velký počet lomených objektů, např. K-S-36 o 290 cm!

 

Objekt K-S-32 na internetu - www.forteg.cz

 

Označení Typ Název Odolnost Zbraně vlevo Zbraně vpravo Pancéřové věže Datum betonáže Nadm. výška Pozn.   (vysvětlivky zkratek)
K-S-25 PSO Sedlo II D,D D,D ZN,ZN VII.1937 790 m vytržena jedna D střílna
K-S-26 PSO Na mýtině II - D,D ZN,KM,ZN VI.1937 801 m střílny zachovány, poškozen
K-S-27 PSO Na průseku II - D,D ZN,KM,ZN IX.1937 766 m lomený (L), čelní polovina srubu snížena o 90 cm, střílny zachovány
K-S-28 PSO Na panském II - D,D ZN,KM,ZN VII.1937 720 m lomený (L), střílny zachovány
K-S-29 PSO Na selském II - D,D KM,ZN,ZN VIII.1937 685 m lomený (L), střílny zachovány, postřelován, 74 m hluboká studna
K-S-30 PSO V lesíčku II L1 L1,M ZN,KM,ZD VIII.1937 603 m lomený (L), střílny vytrhány, 71 m hluboká studna
K-S-31 PSJ Na růžku II - L1,M ZN IV.1937 553 m střílny vytrhány
K-S-32 PSO Ovčárna II L1,M L1,M ZN,ZD XII.1936 560 m střílny vytrhány
K-S-33 PSO U kapličky II L1,M L1,M ZN,ZD XI.1936 543 m střílny vytrhány, poškozen, v obvodu STS
K-S-34 PSO U besídky II L1,M L1,M ZN,ZN V.1937 551 m průrazy, střílny vytrhány, foto int.
K-S-35 PSO Nad lesem III L1,M L1,M ZN,KM,ZN V.1937 572 m střílny vytrhány, foto
K-S-36 PSO Pod Adamem III L1,M L1,M ZD,ZD VI.1937 658 m lomený (P, 290 cm), střílny vytrhány
K-S-37 PSO Rozhledna II D,D L1,M ZD,ZP,ZN VI.1937 711 m lomený (P), střílny D,D zachovány
K-S-38 PSO Křížek II L1,M L1,M ZN,ZD,ZN VI.1937 731 m střílny vytrhány, postřelován, foto

 

 

Tvrz Adam (K-Am-S-39 až K-Am-S-45)

 

Jedna z pěti stavebně dokončených pevností (až na objekt minometné věže), ležící na kopci Adam. Nebyly osazeny pancéřové věže. Objekty jsou oproti jiným tvrzím vybudovány velmi nahuštěně, na poměrně malém prostoru, přibližně ve tvaru obdélníka 400 x 350 metrů. Zvláštností je dělostřelecký srub Jabůrek, který byl řešen jako třípatrový. Tvrz je veřejnosti nepřístupná.

 

Adam na internetu - www.pevnost.web2001.cz

 

Označení Typ Název Odolnost Zbraně vlevo Zbraně vpravo Pancéřové věže Datum betonáže Nadm. výška Pozn.   (vysvětlivky zkratek)
K-Am-S-39 TSO Hodek IV L1,M L1,M ZN,KM,ZN VII.1937 740 m silně postřelován, střílny zazděny, v levm příkopu nouz.výlez, zához odstraněn
K-Am-S-40 TSO Háječek IV L1,M L1,M ZN,OR,ZP,ZN VIII.1937 745 m silně postřelován, střílny zazděny, zához odstraněn, všechny zvony sníženy
K-Am-S-41 TSO Pod vrškem IV L1 - ZN,KM,ZP IX.1937 747 m lomený (L), silně postřelován, střílny zazděny, bez záhozu, nouzový východ
K-Am-S-42 DOV Trigonometr IV - - RO VIII.1938 755 m nepoškozen, zachovány 2 ventilační zvony
K-Am-S-43 DS Veverka IV - 3xY ZN,ZN X.1937 724 m střílny zazděny, zvenčí téměř nepoškozen, nouz.východ v horním patře
K-Am-S-43a VO Na sekyře IV L1 L1 ZN,ZN VI.1938 706 m rovná chodba, střílny zazděny, upraven
K-Am-S-44 MV Za větrem IV - - B12,ZN nezadán 737 m nepostaven, šachta vyrubána a později zasypána
K-Am-S-45 DS Jabůrek IV 3xY - ZN,ZN IV.,V.1937 749 m atypické řešení- třípatrový, stupňovitý (P, 300 cm), postřelován, nouz. východ v dolním patře

 

 

Úsek K-S-46 až K-S-53b

 

Od pevnosti Adam sestupují objekty do Českých Petrovic, odkud linie opevnění přes kopec pokračuje do údolí Divoké Orlice, na jejímž pravém břehu končí kralický úsek objektem K-S-53b.

 

Označení Typ Název Odolnost Zbraně vlevo Zbraně vpravo Pancéřové věže Datum betonáže Nadm. výška Pozn.   (vysvětlivky zkratek)
K-S-46 PSO V zátiší II L1,M L1,M ZN,ZN VI. 1937 669 m lomený (L), střílny vytrhány
K-S-47 PSO V dolině II L1,M L1,M ZN,ZN IX.1937 625 m lomený (L), střílny vytrhány
K-S-48 PSO Nad silnicí II L1,M L1,M ZN,KD,ZN VIII.1937 660 m lomený (L), střílny vytrhány, část schodiště odstřelena
K-S-49 PSJ Petrovice II - L1,M ZN,ZN VIII.1937 679 m místo schodiště průlez, střílny vytrhány, znečištěn
K-S-50 PSO Na Jedlině II L1,M L1,M ZN,ZN VII.1937 680 m střílny vytrhány, bez záhozu
K-S-51 PSO Kraj lesa II M L1,M ZN,ZN IX-X.1937 656 m střílny vytrhány
K-S-52 PSO Pod skalou 2 M M ZN XI.1937 629 m střílny vytrhány, průrazy
K-S-53a PSJ Na žebru 2 - M ZN X.1937 596 m střílna vytržena, poničen, neměl plánovaný dieselagregát
K-S-53b PSJ Nad řekou 2 - - KD,ZN XI.1937 590 m lomený (L)

 

 

Výškový profil úseku:
Po kliknutí se otevře malá poznámka ke způsobu zpracování výškového profilu

Opevnění Orlických hor - úvodní strana
Kralicko (K-21 až K-53b) = Rokytnicko (R-54 až R-91) = Náchodsko (N-1 až N-52a)

Orlické hory - © 2001, Roman Zakopal

Nahoru