Orlické hory
... opevnění

Přehled objektů těžkého opevnění - Náchodsko

 

Nevybudovaný úsek N-S-1 až N-S-42 ..................................8 plánované objekty

 

Z Komářího vrchu měla linie TO vést dále nejvyšími partiemi Orlických hor. Přes Pěticestí, kolem Kunštátské kaple na vrchol Tetřevce (N-S-9 a N-S-10), sedlem pod Středním vrchem na Orla, okolo Jelenky k Velké Deštné, mezi níž a Malou Deštnou měla pevnostní linie překročit hlavní hřeben a sestoupit do údolí Bělé, které by chránil pěchotní srub N-S-27. ( Před Malou Deštnou byly plánované dva jednostranné objekty předsunuté před hlavní obranné postavení; nejsou zakresleny ve výškovém profilu!). Pro blízkost hranice měly být další objekty vybudovány na vedlejším hřebeni, jemuž vévodí Sedloňovský vrch.

Objekty tohoto úseku, N-S-1 až N-S-42, měly být zadány v roce 1939 a 1940. Zvláštností měl být izolovaný minometný srub umístěný za vrcholem Jelenky, který měl vykrývat prostor mezi pevnostmi Hanička a Skutina (není zakreslen ve výškovém profilu!). Nejvyšší nadmořské výšky, 1110 m n.m., měl dosáhnout objekt N-S-21 překročením hřebenu mezi Velkou a Malou Deštnou.

 

 

Výškový profil úseku:
Po kliknutí se otevře malá poznámka ke způsobu zpracování výškového profilu

 

 

Úsek N-S-43 až N-S-47

 

Objekt N-S-43 se nachází takřka na kótě 834 m n.m. nad samotami a hájovnou Polom. Linie poté sestupuje do údolí Zlatého potoka, odkud zpět stoupá k objektu N-S-47 a dále k nedokončené pevnosti Skutina.

 

Označení Typ Název Odolnost Zbraně vlevo Zbraně vpravo Pancéřové věže Datum betonáže Nadm. výška Pozn.   (vysvětlivky zkratek)
N-S-43 PSO - I M,G - ZN,KM IX.1938 831 m vlevo od vchodu střílna z LO vz.37, těsně po betonáži, střílny vytrženy, poškozen
N-S-44 PSJ - I L1,M - ZN IX.1938 818 m těsně po betonáži, uvnitř část šalování, střílny vytrženy, příkop zkosen
N-S-45 PSO (HK), Polom II L1,M M,L1 ZN,ZD VIII.1938 739 m objekt zahrnut zeminou, uzavřen, střílny vytrženy
N-S-46 PSO (Sta) II L1,M M,L1 ZD,KM,ZN VII.1938 679 m střílny vytrženy
N-S-47 PSO (Ry) III L1,M M,L1 ZD,ZD VI.-VII.1938 691 m střílny vytrženy, příčky a potěry podlah dokončeny

 

 

Tvrz Skutina (N-Sk-S-48 až N-Sk-S-52a)

 

Ze šesti objektů Skutiny jsou dokončeny pouze dva pěchotní sruby: N-Sk-S-48 a 49. U ostatních objektů byly pouze vyrubány šachty a provedeny částečné výkopy. Podzemní prostory měly být poměrně rozsáhlé, cca 2 700 metrů, do Mnichova se však firmě Dr. Skorkovského podařilo vyrubat jen část prostor, betonáž nebyla takřka zahájena.

Veřejnosti je dnes přístupný srub N-Sk-S-48 U stodol. Kromě obou pater objektu je možno sestoupit po schodišti do podzemí a shlédnout postup výstavby podzemních chodeb. Otevřeno je v sobotu a neděli od 10.00 do 16.00 hodin od května do října.

 

Skutina na internetu - tvrzskutina.webpark.cz a www.volny.cz/skutina

 

Označení Typ Název Odolnost Zbraně vlevo Zbraně vpravo Pancéřové věže Datum betonáže Nadm. výška Pozn.   (vysvětlivky zkratek)
N-Sk-S-48 TSO U stodol IV - M,L1 KM,ZP,ZD VII.1938 726 m střílny vytrženy, nouzový východ, veřejnosti přístupný
N-Sk-S-49 TSO Pod lesem IV L1,M M,L1 ZN,ZP,ZN VIII.1938 724 m střílny vytrženy, nouzový východ v pravém příkopu, šachta zatopena, průrazy
N-Sk-S-50 DOV Na kótě IV - - RO,ZN,ZN nepostaven 737 m nepostaven, šachta vyrubaná, částečný výkop
N-Sk-S-51 MV Na mezi IV - - B12,ZN nezadán ? nepostaven, šachta vyrubaná, částečný výkop
N-Sk-S-52 DS Bažina IV 3xY - ZN,ZN nepostaven 715 m nepostaven, šachta vyrubaná, částečný výkop
N-Sk-S-52a VO V lese IV L1 L1 ZN,ZN nepostaven 668 m nepostaven, rovná chodba - vyrubaná

 

 

Výškový profil úseku:
Po kliknutí se otevře malá poznámka ke způsobu zpracování výškového profilu

Opevnění Orlických hor - úvodní strana
Kralicko (K-21 až K-53b) = Rokytnicko (R-54 až R-91) = Náchodsko (N-1 až N-52a)

Orlické hory - © 2001, Roman Zakopal

Nahoru