Provedení výškových profilů

Nadmořské výšky jsou přesné údaje, resp. zaokrouhlené nadm. výšky podlahy vchodu nebo horního patra u schodiště (pramen - Stehlík,E. a kol: Lexikon těžkých objektů). Nadmořská výška tvrzí je průměrem nadm. výšek všech jejích objektů. Vzdálenosti mezi jednotlivými sruby jsou pouze orientační - odměřeno z mapy, popř. z odhadu.

Jednotlivé výškové profily nejsou sestrojeny ve stejném měřítku! - nelze je tedy mezi sebou srovnávat. Slouží pouze pro přibližnou představu výškových a délkových poměrů jednotlivých úseků.

Zavřít okno