Orlické hory
Pěchotní srub K-S-36 Pod Adamem
Pěchotní srub K-S-36 Pod Adamem.

The infantry blockhouse K-S-36 Pod Adamem.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck