Orlické hory
Pěchotní srub K-S-37 Rozhledna nad Mladkovem
Pěchotní srub K-S-37 Rozhledna nad Mladkovem.

The infantry blockhouse K-S-37 Rozhledna above Mladkov.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck