Orlické hory
Týlová stěna pěchotního srubu N-S-43
Týlová stěna pěchotního srubu N-S-43.

Back side of infantry blockhouse N-S-43.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck