Orlické hory
Podstavec a střílna pro 9 cm minomet v dolním patře objektu N-S-43
Podstavec a střílna pro 9 cm minomet v dolním patře objektu N-S-43.

A mount and embrasure for 9 cm mortar in lower floor of fort N-S-43.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck