Orlické hory
Týlová stěna pěchotního srubu N-S-44
Týlová stěna pěchotního srubu N-S-44. Objekt těsně po betonáži.

Back side of infantry blockhouse N-S-44. The fort closely after prepact concreting.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck