Orlické hory
Pěchotní srub R-S-74 Na holém
Pěchotní srub R-S-74 Na holém, jeden z mála nepoškozených objektů čs. opevnění.

The infantry blockhouse R-S-74 Na holém, one from few of undamaged forts of czechoslovak fortification.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck