Orlické hory
Pěchotní srub R-H-S-76 Lom. Exteriér je dochován v původním stavu.
Pěchotní srub R-H-S-76 Lom. Exteriér je dochován v původním stavu.

The infantry blockhouse R-H-S-76 Lom. Exterior is conservated in original condition.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck