Orlické hory
Třístřílnový zvon ZN děl. otočné věže R-H-S-78 Na pasece
Třístřílnový zvon ZN děl. otočné věže R-H-S-78 Na pasece. Uprostřed kopule KD, vpravo ventilační zvon.

Three embrasure bell ZN of turret artillery R-H-S-78 Na pasece. There is the cupola KD in middle and ventilation bell on right.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck