Orlické hory
Pěchotní srub R-S-84 Arnošt na Anenském vrchu
Pěchotní srub R-S-84 Arnošt na Anenském vrchu.

The infantry blockhouse R-S-84 Arnošt on Anenský vrch.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck