Orlické hory
Pěchotní srub R-S-85 Anna na Anenském vrchu
Pěchotní srub R-S-85 Anna na Anenském vrchu.

The infantry blockhouse R-S-85 Anna on Anenský vrch.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck