Orlické hory
Pěchotní srub R-S-87 Průsek
Pěchotní srub R-S-87 Průsek. Rekonstruované spodní patro.
© Orlické hory Zpět - Back - Züruck