Orlické hory
Objekt R-S-89 U silnice. Zachovaný ZN zvon a střílna L1
Objekt R-S-89 U silnice. Zachovaný zvon ZN a střílna L1.

The fort R-S-89 U silnice. Conservated ZN bell and embrasure L1.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck