Orlické hory
Výhled ze Štefanovy vyhlídky na Velké Deštné.

View from Štefan´s Tower on Velká Deštná.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck