Zpět na úvod

Údolí Divoké Orlice

Orlické Záhoří, Neratov, Hadinec, Bartošovice v Orl. h., Vrchní Orlice, Čihák

Orlické Záhoří - Zelenka (Grünborn) a Kunštát


Pohled na Grünborn (dnes Zelenka) z německého území. Rok odeslání 1917. (H)

 

 

Dnes už neexistující Gebirgsbaude v Grünbornu, pravděpodobně rok 1899. (H)


Kunštát, jemuž vévodí barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754 - 63, byl prý nejživějším místem v údolí Orlice. Pohlednice z 30. let. (H)

Taslerův hostinec "Zum Felsenkeller" (Jedná se o budovu bývalého obchodu naproti kostelu?) Rok 1937. (H)

Říčka protékající v dolní části fotografie je Divoká Orlice, domy v levém dolním rohu jsou již na německém území. Rok 1940. (H)

Střed Kunštátu s kostelem sv. Jana Křtitele, pohled z roku 1957


Celkový pohled na Jadrnou a Kunštát, pohlednice z roku 1957


Pohled na Jadrnou a Kunštát z nepříliš vzdáleného místa od předchozí pohlednice (60. léta)


Pohlednice z 60. let. Nahoře celkový
pohled na Orlické Záhoří (Jadrná a Kunštát), dole kostel sv. Jana Křtitele, vpravo Bedřichovka a dole restaurace Orlický dvůr

 


Pohled, který je vlastně výřezem z předchozího složeného obrázku (v levém dolním rohu).

 

Nová Ves (Neudorf)

Podlesí


Nová Ves. Místní dřevaři dodávali materiál pro sklářskou huť v nedaleké Černé Vodě, která byla v provozu v 18. století. (sbírka p. Lux)

 


Podlesí a výhled za řeku Orlici - na německou,
dnešní polskou stranu. (sbírka p. Lux)

Neratov (Bärenwald)


Neratov. Vlevo dole je kaple sv. Anny, která dříve stála na Anenském vrchu. V souvislosti s výstavbou opevnění byla v roce 1937 přenesena do Hadince. (sbírka p. Lux)

 

Neratov před 2. sv. válkou
Neratov před 2. sv. válkou,
nedatovaná pohlednice (Z)

 

 


Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v letech 1723 - 33. (P, 1931)
Celkový pohled na Neratov z Kladska (sbírka p. Lux)

 


Celkový pohled na Neratov z Kladska (sbírka p. Lux)

 

 


Náklady na stavbu chrámu činily 11 212 zlatých a 33 krejcarů. Za tyto peníze se podařillo postavit něco, co v tomto regionu nemá obdoby... (H)

 


Pohled na hlavní oltář, dokončený až roku 1744, s rozměrným obrazem Nanebevzetí Panny Marie. Nedatovaná fotografie. (H)

Vrchní Orlice (Hohen Erlitz)


Vrchní Orlice je dnes už takřka minulostí. Pohled z roku 1909. (H)

Interiér kostela sv. Jana Nepomuckého na vzácné fotografii se sbírky pana Luxe
Bartošovice v Orlických horách

Bartošovice (sbírka p. Lux)Pohlednice odeslaná roku 1947. (H)

 

 

 

Bartošovice s kostelem sv. Máří Magdalény z roku 1731. Těsně po válce, pohled už s hlavičkou ORBIS. (H)


Bartošovice a blízké okolí. Vpravo nahoře Zemská brána, vlevo dole objekt čs. opevnění. Pohlednice z období 1938-45.

 


Skok v čase nazpět - pravděpodobně 30. léta. (H)
Čihák


Rok 1924, tehdy ještě hospoda
" Ve mlýně ". (H)


Čihák. (sbírka p. Lux)

 

 

Čihák a partie Divoké Orlice u Zemské brány. (sbírka p. Lux)


Zemská brána. (sbírka p. Lux)


Fotografie z průvodce, rok vydání 1939, zachycující stav turistické chaty už po přestavbě KČT. Chata dostala název "Hrádeček". (P, 1939)


Čihák. 50. léta? (sbírka p. Lux)

Další pohlednice

Na hřebenech hor - Anenský vrch, Kunštátská kaple, Masarykova chata na Šerlichu, Šerlišský mlýn
Údolí Divoké Orlice - Orlické Záhoří, Neratov, Hadinec, Bartošovice v Orl. h., Čihák
Deštné v Orlických horách a okolí (Zákoutí, chata Panoráma, Luisino Údolí)
Rokytnice v Orlických horách
Říčky
Podhorské vesničky - Kunvald, Zdobnice, Nebeská Rybná, Kamenec, Olešnice

 

 

Zpět na úvodní stránku dobových fotografií

NahoruNahoru